dijous, 25 de juny del 2015

La política forestal de la Generalitat republicana (1931-1939).

El proper dilluns 6 de juliol a les 18,30 i a la sala de graus de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona es presenta el llibre de l’amic Ricard Estrada titulat: “El bosc, patrimoni col·lectiu i privat. La política forestal de la Generalitat republicana (1931-1939)”

De la lectura d’aquest interessant llibre, n’apareix, inevitablement, una primera reflexió. Quina desgràcia més gran va generar la victòria dels feixistes i les consegüents i llargues dècades de franquisme sobre la política forestal ja que les principals fites aconseguides en el curt període republicà van esvair-se ràpidament. 

Cal tenir present que al llarg de la convulsa etapa republicana (1931-39) el govern de la Generalitat va ser capaç, gràcies també a l’herència de la feina de la Mancomunitat de Catalunya, de construir un relat institucional a favor de la preservació i la gestió forestal. La nova política forestal es fonamentà en un desenvolupament legislatiu i administratiu que tenia com a objectiu el foment de la gestió forestal i la preservació de les masses forestals. Hi ha dues grans fites d’aquest curt i intens període. El primer és la creació del Departament d’Agricultura, on s’incorporen els boscos i, el segon, l’aprovació del text: “Bases per a la defensa de la riquesa forestal de les comarques catalanes” que és el primer text normatiu català sobre la gestió forestal.


D’aquest exhaustiu llibre m’han interessat especialment les qüestions relacionades amb la prevenció d’incendis i la sensibilització per la preservació del mantell forestal. Cal recordar que la situació de les masses arbrades era molt diferent de la situació actual. Per aquest motiu es van fer importants campanyes de repoblació forestal i de sensibilització a la societat de cara a la prevenció d’incendis i la valoració dels boscos com important recurs econòmic.


En definitiva i tal com conclou l’autor, la tasca del govern republicà generà: “un teixit normatiu complex, nou a Catalunya, que vetllés per la conservació dels drets i impulsa la introducció jurídica moderna del bosc com un bé públic i un bé privat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada