dijous, 16 de maig del 2013

La diferent percepció del paisatge a càrrec de Miquel Macias (2ªpart)


Atès que el paisatge genera una recepció subjectiva d’imatges integrades de coneixement i sensacions o sigui percepcions, podem submergir-nos ni que sigui superficialment a caracteritzar-ne les diferents tipologies possibles.

Sembla prou evident que la informació analítica demostrable de les estructures i funcions del paisatge permeten un primer nivell d’informació. Aquesta percepció del paisatge que neutralitza el receptor i persegueix una uniformització sota criteris objectius constitueix una primera tipologia que podríem definir com a reduccionista. Una segona tipologia és la utilitarista segons la qual la clofolla subjectiva dominant és la relacionada amb l’ús particular que se n’obté. És el cas, per exemple, del rematant que d’un bosc en percep un tonatge o del cicloturista que només n’extreu una ruta quilomètrica. Per continuar, podem recórrer a les diferents tipologies de percepcions de què parlen Ojeda, González i Villa[1], els quals defineixen unes percepcions comunes vinculades a una producció cultural de caràcter homogeneïtzador i estereotipat. El subjecte cedeix o vincula part de la seva llibertat perceptiva a una font exterior que algú ha programat i determinat i una col·lectivitat ha assumit com a pròpia.

D’altra banda, presenten les percepcions mitificadores o connotatives com les que usen el paisatge com a vector cap a fenòmens interiors, amb un gradient que pot anar de la simple satisfacció o plaer contemplatiu a la sacralització o èxtasis místic. Una altra categoria l’anomenen primària o protopaisatgística. Aquesta és la que en el relat de les clofolles hem concretat com viure el paisatge des de dins del propi paisatge, o sigui, ser paisatge. És possible que el nostre pagès ideal formés part o estigués relacionat amb aquesta categoria. I, en darrer terme, al pol oposat de la percepció reduccionista, trobaríem la que defineixen com a percepció artística en la qual el subjecte passa a ser l’element central de la percepció, amb el risc, en els cassos més extrems, que el diàleg esdevingui monòleg i per tant hàgim conclòs la volta al cercle per retornar a un nou reduccionisme.

Evidentment, les diferents tipologies perceptives: reduccionista, utilitarista, comuna, connotativa, protopaisatgística i artística, són percepcions tipus que poden interaccionar entre elles i multiplicar-se exponencialment. En tot cas, volen definir les bases constructives amb les quals es fabriquen les diferents percepcions individuals.

Una de les funcions recurrents dels paisatges, de la qual s’han fet abastament ressò pensadors, artistes i poetes, ha estat la seva capacitat per esdevenir vehicle, segons la terminologia de cadascú, cap a un nou coneixement, cap a un millor o superior estat psicològic o cap a una dilució de la pròpia individualitat. Dit d’altra manera, el paisatge ha estat considerat com una de les possibilitats per a transcendir la pròpia individualitat, la limitació humana. De totes les diferents percepcions paisatgístiques, aquesta és potser la que presenta més llarg recorregut i està envoltada d’una aura més suggerent. I tant és així, que al llarg de la història significats personatges relacionen el cim culminant del seu pensament amb el coneixement, o saviesa, de la pertinença, inserció, o sana companyia que ens proporciona el paisatge. Giner de los Rios, per exemple, ens ho concreta així: “sorgeix de l’home una robusta força interior, una severa grandesa, una dignitat, la greu i austera poesia del paisatge, una relació que forma un tot indivisible, una unitat perfecta”..

La concepció del paisatge, com a espai transcendent, sense el qual es perd el sentit existencial ve molt de lluny. Podríem resseguir el fil de la llarga madeixa que, potser, ens podria portar a les pintures paleolítiques o a la sabana africana, però sense recular tant, podem començar el trajecte amb la necessitat d’Empedocles de pujar al cim de l’Etna per sentir la presència de Déu. I si a l’orient les referències a l’espiritualitat del paisatge i al lligam entre cosmologia i paisatge són una constant, en la nostra cultura trobem a Sant Francesc d’Assis i Sant Bonaventura als quals la natura remet a la imatge visible del Déu intel·ligible. Els naturalistes del renaixement[2] veuen en el paisatge el sentiment estètic del coneixement. I és Rousseau qui ens aconsella: “per aprendre millor fer un passeig una tarda serena i bella i sentir-la (...)”. I el romanticisme “contraresta el dualisme cartesià que consagra la dicotomia home-naturalesa i ens fa dirigir la mirada cap a l’objecte “res extensa” oblidant el subjecte “res cogitans”, que havia portat a mirar-ho tot com a espectadors des de fora, i proclama la necessitat de tornar-s’hi a ficar a dins. El romàntic recobra el contacte directe, intens, rotund. Torna a interioritzar la naturalesa, “transmesa com una prolongació dels estats d’ànims una naturalesa en continua resposta, comprensiva als seus estats sentimentals”. Lamartine: “hi ha llocs, climes, estacions, hores, circumstàncies, tant en harmonia amb certes impressions del cor, que la naturalesa sembla que forma part de l’ànima i l’ànima de la naturalesa...”.. A Reclus li semblà que formava part de la borrasca quan aquesta l’atrapà als Alps: “havia jo format part de la borrasca reunint durant algunes hores la meva conscient individualitat als cecs elements”... Pels escriptors del 98 el paisatge és una via per endinsar-se en l’esperit. Ortega..: “(...)els paisatges m’han creat la meitat millor de la meva ànima”.
 
Terra franciscana
Trobem una corrent que expressa aquest concepte a través de considerar que el paisatge ens parla per dir-nos allò que els llibres no poden recollir. Mircea Éliade, en aquesta línia, ens recorda que l’home escolta el món perquè aquest no és mut, sinó que parla, és significatiu, intel·ligible i per desxifrar el seu llenguatge recorre als símbols. I per A.Marí, “l’home ha de semblar-se als elements si vol escoltar l’immens murmuri... que només perceben els que se senten en germanor amb tota la matèria”. Sainte-Beuve, per la seva part, veu una vida amagada en el paisatge que parla a l’home. I finalment, la cultura post-moderna reconstrueix, reivindica i dóna una nova embranzida a aquesta percepció connotativa del paisatge.
Acabem amb la frase de Hans Cloos, seguint a Humboldt, segons la qual: “la percepció de la bellesa del paisatge no és sinó el coneixement inconscient de l’ordre interior de la Terra.”.

El paisatge des d’un punt de vista antròpic també el podem redefinir com l’ecosistema holístic de la persona. Ecosistema perquè estableix un sistema de relacions entre els diferents components; holístic perquè acull l’home en la seva integritat material i metafísica; i de la persona, en singular, perquè sense ella hi ha ecosistema però no hi ha paisatge[3]. El ràpid passeig històric ens ha mostrat que el paisatge a més de la particular configuració dels fluxos de matèria i d’energia, arrossega un altre circuit pel qual s’han utilitzat molts de noms, però que com diu .... podríem resumir en l’aliment de l’esperit. Com digué Max Sorre el paisatge “és una expressió de civilització tant material com espiritual”. Hans Cloos: “Gaudeix més contemplant un racó verge del món i sap que la noció de la seva bellesa i magnitud és aliment per l’esperit, sense el qual, amb el temps, la humanitat moriria de gana, igual que si se suprimís l’aliment corporal.”

Aquesta particular comprensió del paisatge és la que ens permet considerar la possibilitat de la integració funcional de l’home dins el paisatge, perquè el paisatge es pot viure des del seu interior. Ser i fer paisatge és un atribut humà com ho és dels faigs que li donen dimensió vertical, dels cérvols que arranen l’herba, o dels tords que escampen les mates d’escarcí.

Un element diferencial a considerar ve donat per la consciència, o no, de ser res més que una peça d’un gran engranatge holístic, que uns expliquen mitjançant les lleis de l’ecologia i algun cop de mà de la psicologia, mentre altres ho relaten des de la teologia o l’espiritualitat. Altres, en canvi, són el mateix, són part de l’ecosistema holístic paisatge, però sense mantenir-ne cap consciència.

Finalment deixarem que conclourem amb les paraules precises de Ojeda, González i Villa, que a més, ens tornen, precisament al punt de partida del nostre treball: “L’home que viu i construeix el seu paisatge, que forma part d’ell, que reconeix cada un dels seus elements i s’adhereix als mateixos productiva o afectivament, que s’identifica amb els seus colors, olors i sons canviants, no necessàriament té perquè concebre’l com paisatge en el sentit panoràmic o estètic. Molts paisans no han observat mai de forma conjunta i admirativa el paisatge i altres no el destaquen per la seva bellesa. Ara bé, en distingeixen en detall els seus components als que consideren recursos propis enlairant alguns d’ells al caràcter de símbols.”..

I què passa amb el pagès ? Doncs, un cop les patates ben calçades, el pagès suat, cansat... s’asseu, tranquil, cigarreta als llavis i mentre contempla la posta de sol, percep en silenci, és a dir, amb quietud a la ment, com mai farà qui passa amb massa pressa o escomès per excessiva agitació mental.

La percepció entesa com les sensacions o impressions que un objecte ens provoca a la consciència està formada per diferents clofolles que, com en una ceba, es van sobreposant les unes a les altres: estructures físiques, funcions que desenvolupa i sedassos individuals fins concloure en la percepció particular final. Atès que el paisatge genera una recepció subjectiva es poden caracteritzar diferents tipologies perceptives: reduccionista, utilitarista, comuna, connotativa, protopaisatgística i artística. La percepció connotativa, que considera el paisatge com un espai per a transcendir la pròpia individualitat o la limitació humana, presenta un llarg recorregut històric i està envoltada de l’aura més suggerent amb què l’han vestit pensadors, artistes i poetes. La percepció protopaisatgística ens permet aventurar-nos en la redefinició del paisatge com a ecosistema holístic de la persona on persona i paisatge, com diu Giner, formen un tot indivisible, una unitat perfecta. I el pagès ideal de la nostra dissertació podria, d’alguna manera o altra, veure d’aquesta font.


[1] Ojeda, Juan F.; González, J.Carlos; i Villa, Juan. “El paisaje como mito romántico: su gènesis y pervivència en Doñana”. Dins Estudios sobre el paisaje (dir.) Martinez de Pisón, Eduardo. UAM Ediciones, Murcia 2000, pp 345.
[2] Ojeda, Juan F.; González, J.Carlos; i Villa, Juan. “El paisaje como mito romántico: su gènesis y pervivència en Doñana”. Dins Estudios sobre el paisaje (dir.) Martinez de Pisón, Eduardo. UAM Ediciones, Murcia 2000, pp 343-356
[3] Martinez de Pisón, Eduardo. “La protección del paisaje una reflexión”. Dins Estudios sobre el paisaje (dir.) Martinez de Pisón, Eduardo. UAM Ediciones, Murcia 2000, pp 215-235.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada